EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ БАНКУ І СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ У МЕЖАХ ФІНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТУ
Г. І. Олійник

Назад

УДК: 338.46:336.71

Г. І. Олійник

ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ БАНКУ І СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ У МЕЖАХ ФІНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТУ

Анотація

У статті розглянуто основні методичні особливості створення банко-страхового блоку фінансового супермаркету, внаслідок чого виявлено, що фронт-офіси та бек-офіси страхової компанії і банку з високим ступенем ймовірності здатні до поєднання, оскільки мають ряд споріднених складових. На відміну від фронт-офісів і бек-офісів, мідл-офіси банку і страховика не можуть бути об'єднані, оскільки саме в них виконуються основні функції фінансових посередників, що складають основу їх діяльності. Враховуючи відмінні риси фінансового супермаркету та особливості поєднання структур компаній-учасниць, запропоновано методологічні рекомендації створення бізнес-плану фінансового супермаркету як документу, в якому зазначені основні бізнес-цілі проекту, обгрунтовано їх здійсненність, а також визначені шляхи їх досягнення.

G. Oliynik

PECULIARITIES OF BANK AND INSURANCE COMPANY ASSOCIATION WITHIN THE FINANCIAL SUPERMARKET

Summary

The article outlines the basic methodological features of a bank-insurance financial supermarket unit, thus found that the front office and back office of the insurance company and the bank are able to combine with a high degree of probability, because of having a number of related components. Unlike the front-office and back-office, middle-office of the bank and the insurer can not be combined, because they performed the main functions of financial intermediaries that form the basis of their activities. Taking into account the distinctive features of the financial supermarket, there were proposed the methodological recommendations of creating a financial supermarket business plan, a document that shows the main business objectives of the project, proved their feasibility and the ways to achieve them.

№ 7 2016, стор. 58 - 61

Кількість переглядів: 826

Відомості про авторів

Г. І. Олійник

к. е. н., асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. Київ

G. Oliynik

PhD, assistant, department of insurance and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Олійник Г. І. Особливості об'єднання банку і страхової компанії у межах фінансового супермаркету. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 58–61.

Oliynik, G. (2016), “Peculiarities of bank and insurance company association within the financial supermarket”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.