EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОСТІ
О. Є. Денисов

Назад

УДК: 322.122

О. Є. Денисов

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОСТІ

Анотація

Стаття покликана визначити сутність поняття економічної безпеки як окремої категорії, враховуючи існуючі теоретичні підходи вітчизняних та іноземних вчених з точки зору практичного застосування його в умовах викликів сучасної кризової ситуації як у світі так і, зокрема в економіці Україні. Автором, враховуючи динамічну природу цього поняття, пропонується принципово інший підхід до його визначення, що дає можливість повною мірою оцінити вплив економічної безпеки на розвиток державності.

O. Denysov

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY AND ITS IMPACT ON THE STATE

Summary

This article is intended to define the essence of the concept of economic security as a separate category, considering the existing theoretical approaches of Ukrainian and foreign scientists in scope of its practical application in terms of the challenges of the modern global economic crisis as well as, in local economical situation. The author, given the dynamic nature of the concept, proposed a fundamentally different approach to its definition, which makes it possible to fully assess the impact of economic security for the development of the state.

№ 7 2016, стор. 52 - 57

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права, "КРОК", м. Київ

O. Denysov

doctoral, "KROK" University, Kiev

Як цитувати статтю

Денисов О. Є. Сутність поняття економічної безпеки та її вплив на розвиток державності. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 52–57.

Denysov, O. (2016), “The essence of the concept of economic security and its impact on the state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 52–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.