EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
О. М. Іванова

Назад

УДК: 004.738.5:338.486

О. М. Іванова

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті надано оцінку рівня використання інтернет-технологій, а саме сайта в управлінні туристичними підприємствами. Запропоновано низку показників для дослідження успішності позиціонування сайтів туристичних підприємств, а також результативності здійснення оптимізації і просування сайтів. Обгрунтовано необхідність ефективного представлення сайту туристичного підприємства в Інтернеті та його активного використання в управлінні інформаційними потоками шляхом його оптимізації і просування у пошукових системах для досягнення максимально високої позиції у результатах пошуку. Запропоновано здійснювати просування сайту, використовуючи комплекс найбільш розповсюджених способів, у тому числі налагоджувати співпрацю із партнерами-виробниками туристичних послуг. Запропоновано туристичним підприємствам постійно здійснювати контроль за функціонуванням власного сайту із визначеною підприємством періодичністю, а результати використовувати для оперативної розробки і реалізації заходів стосовно покращення функціонування сайта.

E. Ivanova

INTERNET TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES

Summary

The article provided an assessment of the use of Internet technologies, such as a site, in the management of tourism enterprises. A range of indicators in order to study successful positioning of the websites of tourism enterprises and the efficiency of optimization and promotion of websites are offered. The need for effective representation of the website of tourism enterprises in the Internet and its active use in the management of information flows through the optimization and promotion in search engines to reach the highest possible position in the search results is justified. Promotion of the website, using a set of the most common ways, including cooperation with partners producing travel services is offered. Tourism businesses are offered to monitor constantly the operation of the own website with the defined intervals and to use the results for rapid development and implementation of measures to improve the functioning of the website.

№ 7 2016, стор. 40 - 43

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

О. М. Іванова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

E. Ivanova

PhD., senior teacher of the Department of Business Economics, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

Як цитувати статтю

Іванова О. М. Інтернет-технології в управлінні туристичними підприємствами. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 40–43.

Ivanova, E. (2016), “Internet technology in the management of tourism enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 40–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.