EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМА БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ
Т. Ф. Куценко, Л. М. Ємельяненко

Назад

УДК: 336.145:352

Т. Ф. Куценко, Л. М. Ємельяненко

РЕФОРМА БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ

Анотація

У статті представлено дослідження реформи бюджетної децентралізації в Україні з точки зору соціальної функції публічного управління, а саме акцентовано увагу на потребі реальних результатів реформи для людей та заради людей, які в перспективі можливі саме завдяки формуванню ефективної соціально орієнтованої моделі міжбюджетних відносин з урахуванням європейського досвіду.

T. Kutsenko, L. Emelyanenko

REFORM OF FISCAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE: SOCIAL FUNCTION

Summary

The article presents the study of fiscal decentralization reform in Ukraine in terms of social function of public management, in particular the attention is focused on the need for real results of the reform for people and for the sake of people, which in long term perspective are possible exactly due to the formation of effective socially oriented model of interbudgetary relations considering the European experience.

№ 7 2016, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent, Macroeconomics and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


Л. М. Ємельяненко

д. е. н., доцент, професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

L. Emelyanenko

D.Sc. (Economics), Docent, Professor, Macroeconomics and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Ємельяненко Л. М. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: соціальна функція . Економіка та держава. 2016. № 7. С. 29–34.

Kutsenko, T. and Emelyanenko, L. (2016), “Reform of fiscal decentralization in Ukraine: social function”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.