EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
М. О. Безгуба

Назад

УДК: 336.2.33

М. О. Безгуба

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті обгрунтовано підходи щодо визначення ролі фінансової складової механізму регулювання у забезпеченні економічного розвитку в сучасних умовах. Здійснено аналіз основних його компонентів з урахуванням вітчизняної специфіки. Визначено причини зміни значень показника перерозподілу валового внутрішнього продукту через видаткову частину зведеного бюджету України в період 2006—2015 років. Здійснено аналіз коливань показника податкового навантаження на вітчизняну економіку, охарактеризовано певні особливості податкової політики держави. Запропоновано пріоритетні напрями фінансового регулювання економічного розвитку, в тому числі щодо бюджетного, податкового, монетарного регулювання.

M. Bezguba

FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT REGULATION

Summary

The article substantiates the approaches for defining the role of financial component of regulation mechanism in the economic development in modern conditions.
The analysis of its main components taking into account national specifics has been performed. The reasons of changes in indicator values of GDP redistribution through the expenditure of the consolidated budget of Ukraine in the period 2006—2015 have been identified. The fluctuations in the tax burden on the national economy have been analysed and certain features of the tax policy have been described. The priority areas of financial regulation of economic development, including the budgetary, fiscal, monetary regulation have been identified.

№ 6 2016, стор. 77 - 81

Кількість переглядів: 352

Відомості про авторів

М. О. Безгуба

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bezguba

Post-graduate student at the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Безгуба М. О. Фінансова складова регулювання економічного розвитку . Економіка та держава. 2016. № 6. С. 77–81.

Bezguba, M. (2016), “Financial component of economic development regulation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.