EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА УПРАВЛІННЯ
В. М. Русін

Назад

УДК: 336.1:352

В. М. Русін

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління. Обгрунтовано важливість процесу планування видатків місцевих бюджетів на управління. З'ясовано, яка частка в сукупних бюджетних витратах місцевих бюджетів припадає на витрати на управління. Досліджено структуру бюджетних видатків органів місцевого самоврядування на управління. З'ясовано, що найбільша частка в структурі видатків місцевих бюджетів на управління припадає на оплату праці з нарахуваннями. Проаналізовано нормативно-правові акти, на основі яких планується фонд оплати праці. Розглянуто види та розміри доплат та надбавок до посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування. Оцінено вплив процесу об'єднання територіальних громад на видатки на управління. Проаналізовано зміни до бюджетного законодавства України, внесені в рамках проведення бюджетної децентралізації. Обгрунтовано необхідність продовження процесу об'єднання територіальних громад. Зроблено висновок щодо необхідності вдосконалення нормативно-правового забезпечення окремих питань, пов'язаних з плануванням видатків місцевих бюджетів на управління.

V. Rusin

PLANNING SPECIFICS OF MANAGEMENT EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS

Summary

The article investigates planning specifics of management expenditures of local budgets. It proves importance of planning process of management expenditures of local budgets. The author has ascertained what part in aggregate local budget expenses is the share of management expenses. The structure of management budget expenses of local bodies is examined. It has been revealed that the biggest part in the structure of management expenditures of local budgets is the share of payment for labour with extra charge. The laws and regulations, on the basis of which the salary fund is planned, have been analysed. The types and rates of additional payments and increments to official salaries of local body workers have been studied. The author has estimated the influence of unification process of territorial communities on management expenditures. The changes in Ukrainian budget legislation, made within the scope of budget decentralisation, have been analysed. The article proves necessity of prolongation of unification process of territorial communities. It provides a conclusion concerning necessity of legal guarantees of particular issues, related to planning of management expenditures of local budgets.

№ 6 2016, стор. 73 - 76

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

В. М. Русін

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Rusin

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance named S. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Русін В. М. Особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 73–76.

Rusin, V. (2016), “Planning specifics of management expenditures of local budgets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.