EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
Т. Ф. Куценко

Назад

УДК: 336.1

Т. Ф. Куценко

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті представлено теоретичний аспект дослідження проблеми публічних фінансів в Україні, а саме виявлено їх зміст та описано їх структуру з урахуванням нового бачення "new public finance", пов'язаного зі стиранням кордонів між національною економікою та зовнішнім світом, яке призводить, з одного боку, до поглиблення взаємодії приватного бізнесу та публічного сектору країни, а з іншого — до зростання конкуренції між ними, що виходить за межі національних кордонів у відповідності до глобальних викликів сучасності.

T. Kutsenko

PUBLIC FINANCE IN UKRAINE: CONTENT AND STRUCTURE CONSIDERING CURRENT TENDENCIES OF DEVELOPMENT

Summary

The article presents theoretical aspect of the study on the problem of public finance in Ukraine, namely, reveals its content and describes the structure taking into account new vision of "new public finance", connected with erasure of the boundaries between national economy and outside world, which leads, on the one hand, to deepening of the interaction between private business and public sector in the country, and on the other — to increase of competition between them, that transcends national borders in accordance with current global challenges.

№ 6 2016, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 322

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

T. Kutsenko

PhD (Economics associate professor, associate professor of the department of Macroeconomics and State Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 62–66.

Kutsenko, T. (2016), “Public finance in Ukraine: content and structure considering current tendencies of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.