EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКУ
А. Ю. Тлуста, О. С. Савкова

Назад

УДК: 336.71

А. Ю. Тлуста, О. С. Савкова

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКУ

Анотація

Кредитно-рейтингова оцінка є одним із способів оцінити суб'єкт господарювання з погляду його фінансово-господарського стану, його надійності, можливості розраховуватися з кредиторами та ведення діяльності в майбутньому. Існує безліч методів, підходів щодо такої оцінки, кожен з яких має як свої переваги, так і свої недоліки. В Україні також є методики, які більш поширені в умовах нашої країни, але й вони не є досконалими, особливо, в сучасних нестабільних умовах. Важливо зрозуміти основні проблеми надання кредитно-рейтингової оцінки, щоб виявити ті показники і критерії, які допоможуть винайти той підхід, який буде найкращим в умовах нашої країни.

A. Tlusta, O. Savkova

THE METHODS OF CREDIT RATING SCORE OF THE BANK

Summary

Credit rating score is one of the methods to evaluate an entity, his financial and economic situation, its reliability, the possibility to pay off creditors and doing business in the future. There are many methods and approaches for such assessments, each of which has its advantages and disadvantages. Ukraine also has methods that are more common in our country, but they are not perfect, especially in the current volatile environment. Therefore, it is important to understand the basic problems of providing credit rating score to identify the indicators and criteria that will help reinvent the approach that is best in our country.

№ 6 2016, стор. 53 - 57

Кількість переглядів: 298

Відомості про авторів

А. Ю. Тлуста

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Tlusta

Ph.D., associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. С. Савкова

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Savkova

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Тлуста А. Ю., Савкова О. С. Методи визначення кредитно-рейтингової оцінки банку . Економіка та держава. 2016. № 6. С. 53–57.

Tlusta, A. and Savkova, O. (2016), “The methods of credit rating score of the bank”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.