EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Л. В. Козарезенко

Назад

УДК: 368.024:364.2

Л. В. Козарезенко

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті досліджено роль ринку страхових послуг у підвищенні рівня матеріального забезпечення громадян. Розглянуто переваги та недоліки функціонування ринку страхових послуг в Україні, сформульовано висновки щодо напрямів покращення діяльності страхових компаній в напрямі сприяння людського розвитку. Проаналізовано динаміку та виявлено основні тенденції у функціонуванні ринку страхових послуг в Україні. Доведено, що створення сприятливих умов для залучення заощаджень населення в інвестиційний процес через ринок страхових послуг має забезпечувати держава через відповідні стимули та гарантії. Зроблено висновок, що залучення широкого кола населення до страхування може вирішити завдання щодо підвищення інтересу населення до інвестиційного розміщення особистих заощаджень, зокрема в систему добровільного пенсійного страхування.

L. Kozarezenko

ENHANCEMENT OF A LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF THE POPULATION THROUGH DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SERVICES MARKET

Summary

The article is dedicated to research of the role of the insurance services market in enhancement of the level of financial provision of the citizens. The article considers advantages and disadvantages of functioning of the insurance services market in Ukraine. The author makes conclusions regarding directions of improvement of the insurance companies' activities on the way to facilitation of human development. The author has analyzed the dynamics and detected the main tendencies in functioning of the insurance services market in Ukraine. The author has proved that the government must provide formation of beneficial conditions for involvement of savings of the population in the investment process through the insurance services market owing to corresponding incentives and guarantees. The author has concluded that involvement of a considerable number of the citizens in insurance may settle the matter regarding increase of the population interest in investing personal savings, particularly in the system of voluntary retirement insurance.

№ 6 2016, стор. 35 - 39

Кількість переглядів: 331

Відомості про авторів

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

L. Kozarezenko

PhD in Economics, Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

Як цитувати статтю

Козарезенко Л. В. Підвищення рівня соціально-економічного забезпечення населення через розвиток ринку страхових послуг . Економіка та держава. 2016. № 6. С. 35–39.

Kozarezenko, L. (2016), “Enhancement of a level of social and economic provision of the population through development of the insurance services market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.