EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Н. О. Афендікова

Назад

УДК: 63.001.76

Н. О. Афендікова

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Визначено основні проблеми інноваційного розвитку аграрного виробництва в сучасних умовах з метою вдосконалення його комплексного розвитку. Розглянуто мету інноваційного розвитку аграрного сектора. Досліджено особливості аграрного виробництва в сучасних умовах. Надано характеристику сучасній сільськогосподарській техніці. Визначено чинники інноваційної активності підприємств аграрного сектора, які сприяють створенню комплексу організаційно-економічних та соціальних умов розвитку виробництва. Запропоновано державні заходи та напрями активізації підвищення інноваційної активності в аграрному виробництві.

N. Afendikova

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL IN MODERN CONDITIONS

Summary

The main problems of innovative development of agricultural production in the current conditions in order to improve its integrated development. The aims of innovative development of the agricultural sector. The features of the agricultural production in modern conditions. Characterized by modern agricultural technology. The factors of innovation activity of enterprises of the agricultural sector, which contributes to the creation of complex organizational, economic and social conditions of production. Proposed national actions and direction of activization of innovative activity increase in agricultural production.

№ 6 2016, стор. 32 - 34

Кількість переглядів: 237

Відомості про авторів

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.