EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Л. Г. Кльоба

Назад

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба

БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація

Інвестиції є необхідною умовою розвитку ринкової економіки. Саме інвестиції створюють виробничий потенціал на базі найновіших досягнень науки і техніки, визначають конкурентні позиції суб'єктів господарювання країн на внутрішньому і зовнішньому ринках. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки актуальними є питання, що пов'язані із активізацією банківської інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів.
Основними інвестиційними цілями банків України на ринку цінних паперів у сучасних умовах є забезпечення дохідності фінансових вкладень при мінімізації ризику, пошук високодохідних корпоративних цінних паперів з метою отримання контролю над окремими підприємствами, збільшення обсягів торговельних операцій з надійними фондовими цінностями. В цій статті досліджуються питання, що пов'язані з банківською інвестиційною діяльністю на ринку цінних паперів.

L. Kloba

BANKING INVESTMENT ACTIVITY IN THE SECURITIES MARKET

Summary

Investment is a prerequisite for the development of a market economy. This investment creates the production potential based on the latest science and technology, determine the competitive position of business entities in the domestic and foreign markets. At the present stage of development of the national economy are relevant issues related to the activation of bank investment activity in the securities market.
The main objectives of the investment banks of Ukraine on the stock market under current conditions is to ensure the profitability of investments while minimizing risk, high yield search for corporate securities in order to obtain control of individual enterprises, increasing the volume of trade with reliable stock values This article examines issues related investment bank with activities in the securities market.

№ 6 2016, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1200

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г. Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 20–24.

Kloba, L. (2016), “Banking investment activity in the securities market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.