EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О. С. Євсейцева, Д. В. Новіков

Назад

УДК: 339.138

О. С. Євсейцева, Д. В. Новіков

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація

Розглянуто методи прогнозування кон'юнктури ринку, охарактеризовано їх застосування в маркетингових дослідженнях. Зазначено особливості основних методів прогнозування кон'юнктури ринку. Проаналізовано евристичні методи, економіко-статистичні та економіко-математичні, серед них виділено найбільш актуальні, які використовуються в прогнозуванні ділової активності в сучасному бізнес-середовищі. Встановлено зв'язок між видами маркетингових досліджень та методами прогнозування, які найбільш прийнятні для кожного з них.

O. Yevseytseva, D. Novikov

MODERN METHODS OF FORECASTING MARKET CONDITIONS AND THEIR USE IN MARKETING RESEARCH

Summary

Learning the methods of forecasting market conditions, described their use in marketing research. Described the basic methods of forecasting market conditions.Analysis heuristic methods, economic statistics and economics mathematics, selected the most urgent used in the forecasting business activity in today's business environment. Found connection between the types of market research and forecasting method and selected the most appropriate for each other.

№ 5 2016, стор. 97 - 100

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

О. С. Євсейцева

к. е. н., доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

O. Yevseytseva

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing , Kyiv National University of Technology and Design


Д. В. Новіков

бакалавр напряму підготовки "Маркетинг", Київський національний університет технологій та дизайну

D. Novikov

bachelor specialty "Marketing", Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Євсейцева О. С., Новіков Д. В. Сучасні методики прогнозування кон'юнктури ринку та їх використання при проведенні маркетингових досліджень. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 97–100.

Yevseytseva, O. and Novikov, D. (2016), “Modern methods of forecasting market conditions and their use in marketing research”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 97–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.