EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Д. А. Ковнір

Назад

УДК: 330.37.014 (477)

Д. А. Ковнір

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів. Проблеми полягають у тому, що державні вищи навчальні заклади на сьогодні функціонують не за ринковими принципами. Перехід на ринкові принципи функціонування вимагає зміни механізмів функціонування державних вищих навчальних закладів, які абсолютно не пристосовані, і саме це може призвести до економічного колапсу деяких закладів вищої освіти. Тому існує нагальна необхідність у зміні реформування механізмів фінансування вищих навчальних закладів. Здійснено класифікацію фінансових ресурсів. Саме тому у статті сформовано групи показників, що характеризують господарську діяльність вищих навчальних закладів. Проаналізовано можливості і загрози у господарській діяльності державних вищих навчальних закладів, що генеруються чинниками зовнішнього середовища.

D. Kovnir

THE ECONOMIC PROBLEMS OF STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Summary

The article deals with the basic problems of public higher educational establishments. The problem is that public higher educational institutions operate not on market principles nowadays. Transition to market principles of work requires change of functional mechanisms of public higher educational institutions that are not adapted to these changes, and this can lead to economic collapse of certain establishments. Therefore there is an urgent need for reform to change their funding mechanisms. Author of the article made classification of financial resources. Groups of indicators of the economic activities of higher educational establishments were formed. Opportunities and threats in their economic activities generated by environmental factors were analyzed.

№ 5 2016, стор. 82 - 85

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

Д. А. Ковнір

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

D. Kovnir

Postgraduate Kyiv National Economic University.named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Ковнір Д. А. Економічні проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 82–85.

Kovnir, D. (2016), “The economic problems of state higher educational institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.