EnglishНа русском

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Л. Г. Кльоба

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

MARKETING GOING IS NEAR PERFECTION OF MANAGEMENT BANK CREDIT ACTIVITY

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальними є питання пов'язані із вдосконаленням управління банківською кредитною діяльністю. В даній статті досліджуються питання пов'язані з маркетинговим підходом до вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю в Україні. Запропоновано зосереджувати маркетингові зусилля і можливості банку на виявлення реальних і потенційних запитів позичальників і пошук способів їх найкращого задоволення, виходячи з фінансових, кадрових, організаційних, технологічних та інших обмежень.

On the modern stage of development of the home banking system extremely actual are questions the managements related to perfection bank credit activity. In this article questions are investigated related to the marketing going near perfection of management bank credit activity in Ukraine. It offers to concentrate marketing efforts and possibilities of bank on the exposure of the real and potential queries of borrowers and search of methods them the best pleasure, coming from financial, skilled, organizational, technological and other limitations.

№ 5 2016, стор. 77 - 81

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12