EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОДАВЧИЙ ЗАХИСТ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ОЦІНЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ТА НАПРЯМИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
Я. І. Юрик

Назад

УДК: 331.5.024.5

Я. І. Юрик

ЗАКОНОДАВЧИЙ ЗАХИСТ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ОЦІНЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ТА НАПРЯМИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Законодавство про захист зайнятості є одним із інститутів ринку праці, спрямованих на регулювання процесів найму та звільнення працівників.
Інформаційна неоднорідність законодавчого захисту зайнятості ускладнює кількісну оцінку його жорсткості, але остання надто необхідна для здійснення емпіричних досліджень з виявлення ефектів захисту зайнятості на ринок праці.
На основі методології ОЕСР вперше кількісно оцінено рівень законодавчих обмежень для роботодавців щодо найму та звільнення працівників в Україні. Зроблено висновок, що за сукупністю діючих норм та правил Україна має надто рестриктивну систему законодавчого захисту зайнятості.
З метою забезпечення балансу між захистом прав найманих працівників і збільшенням гнучкості зайнятості визначено основні напрями удосконалення регулювання трудових взаємовідносин в Україні, в тому числі з позицій лібералізації.

Y. Yuryk

EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION IN UKRAINE: QUANTITATIVE ESTIMATES OF THE DEGREE OF STRINGENCY AND DIRECTIONS OF LIBERALIZATION

Summary

Employment protection legislation is one of the institutions of the labor market aimed at regulation of hiring and dismissing of employees.
Informational heterogeneity of legislative employment protection complicates quantitative estimates of the degree of its stringency, which especially required for empirical research to identify the effects of employment protection on the labor market.
For the first time the level of legal restrictions to employers regarding hiring and dismissing of employees in Ukraine was quantitatively estimated based on the OECD methodology. It is concluded that in total rules and regulations in Ukraine have a very restrictive system of legal employment protection.
The main directions of improving the regulation of labor relations in Ukraine (including the positions of its liberalization) were defined in order to ensure a balance between protection of employees and increase the flexibility of employment.

№ 5 2016, стор. 49 - 57

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior researcher of department of socio-economic problems of labor, State Organization "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Юрик Я. І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 49–57.

Yuryk, Y. (2016), “Employment protection legislation in Ukraine: quantitative estimates of the degree of stringency and directions of liberalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 49–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.