EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
М. Д. Пасічний

Назад

УДК: 336.2.33

М. Д. Пасічний

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті здійснено аналіз заходів бюджетної політики України в період 2000—2015 років. Визначено особливості реалізації бюджетного регулювання у сфері видаткової частини та дефіциту бюджету. Досліджено структуру бюджетних видатків у розрізі функціональної класифікації, охарактеризовано основні фактори впливу на зміну структури видатків. Виявлено тенденції та етапи бюджетного регулювання у сфері видатків. Здійснено порівняльний аналіз показників індексу споживчих цін та приросту видатків бюджету. Оцінено залежність між показником зміни частки податкових надходжень у валовому внутрішньому продукті та темпом приросту видаткової частини зведеного бюджету. Визначено пріоритетні напрями розвитку бюджетної політики.

M. Pasichniy

CHARACTERISTICS OF NATIONAL BUDGETARY POLICY

Summary

This article is aimed to analyze the measures of budget policy in Ukraine during 2000—2015. The main characteristics of conducting policy in the part of expenditure and deficit regulation are determined. We also have investigated functional structure of budget expenditures and have defined the main factors, which causes its structural changes. Trends and stages of budget expenditures regulation are defined. Author focuses on comparative analysis of index consumer price and budget expenditures growth. Relation between index of changing tax to GDP ratio and budget expenditures growth rate is assessed. We have proposed the main ways forward for budget policy improving.

№ 5 2016, стор. 43 - 48

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

М. Д. Пасічний

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Pasichniy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Пасічний М. Д. Особливості реалізації вітчизняної бюджетної політики . Економіка та держава. 2016. № 5. С. 43–48.

Pasichniy, M. (2016), “Characteristics of national budgetary policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 43–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.