EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
А. Д. Мостова

Назад

УДК: 338.439.02:330.522

А. Д. Мостова

СТРАТЕГІЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до процесу формування стратегії на державному рівні. Надано визначення стратегії продовольчої безпеки країни. Наведено складові стратегії як планового державного документу відповідно до існуючих методичних рекомендацій. Запропоновано структуру стратегії державної продовольчої безпеки з урахуванням складових виробництва, формування внутрішнього ринку, ресурсного потенціалу та безпеки і якості харчування. Розкрито сутність складових розробленої структури стратегії для державної продовольчої безпеки. Представлено рекомендації щодо обгрунтування мети стратегії та підстав для розроблення, аналітичної частини, порівняльних переваг та загрози, ризиків, стратегічних напрямів і цілей, середньострокових цілей та завдань, механізмів реалізації стратегії, системи моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегії продовольчої безпеки на державному рівні.

A. Mostova

THE STRATEGY OF FOOD SECURITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Summary

The theoretical approaches to the process of strategy formation at the state level are considered in the article. The definition of the strategy of the food security is proposed. The components of the strategy as a state document of planning according to existing methodic recommendations are presented. The offered structure of the strategy of the food security includes the components of production, internal market, resource potential and safety and quality of food. The essence of the components of the developed state food security strategy is revealed. The recommendations for objective justification and grounds for development of strategy, analysis, comparative advantages and threats, risks, strategic directions and goals, medium-term goals and objectives, mechanisms of implementation of strategy, monitoring and evaluation of the implementation of strategy of food security at the state level are presented in the article.

№ 5 2016, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 965

Відомості про авторів

А. Д. Мостова

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

A. Mostova

PhD, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Мостова А. Д. Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 38–42.

Mostova, A. (2016), “The strategy of food security: theoretical and methodological aspects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.