EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ
Т. В. Гринько

Назад

УДК: 339.137.2

Т. В. Гринько

ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ

Анотація

У науковій статті розглянуто фактори конкурентоспроможності підприємств галузі металургії, при цьому виділено значення логістичної складової у підвищенні конкурентності підприємств. Наведено структуру функцій логістичної системи та логістичної інформаційної системи підприємств металургії, виділено серед структуризованих функцій — ключові. Наведено схему розподілу функцій логістичної системи між різними учасниками логістичного процесу підприємств металургії. Окреслено основні проблеми функціонування логістичної системи, що погіршують її та знижують конкурентоспроможність підприємств металургії. Запропоновано стратегічні логістичні рішення в умовах динамічного розвитку металургійних підприємств та підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

T. Grynko

FUNCTIONS OF THE LOGISTICS SYSTEM IN CONDITIONS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE INDUSTRY OF METALLURGY

Summary

This scientific article describes the factors of competitiveness of enterprises in the industry of metallurgy, highlighting the importance of logistics in improving the competitiveness of enterprises. The structure functions of the logistics system and the logistics information systems of the enterprises of metallurgy, allocated among strukturyzowane functions — key. The scheme of distribution functions of the logistics system among the various participants of logistical process at the enterprises of metallurgy. Outlines the basic problems in the functioning of the logistics system, degrade it and reduce the competitiveness of Ukrainian metallurgical enterprises. Proposed strategic logistics solutions in the context of the dynamic development of metallurgical enterprises and improve their competitiveness.

№ 5 2016, стор. 12 - 16

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

Т. В. Гринько

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара м. Дніпропетровськ

T. Grynko

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Economics and administration, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Гринько Т. В. Функції логістичної системи в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі металургії. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 12–16.

Grynko, T. (2016), “Functions of the logistics system in conditions of competitiveness of enterprises in the industry of metallurgy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.