EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. О. Каширнікова

Назад

УДК: 658.5:338.439

І. О. Каширнікова

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто існуючі підходи до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства, проаналізовано їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу сформульовано власний підхід до управління інноваційним потенціалом як складної сукупності взаємопов'язаних елементів. У відповідності до запропонованого підходу, визначено мету та завдання управління інноваційним потенціалом. Здійснено систематизацію принципів управління інноваційним потенціалом підприємства з їх поділом на загальні та критеріальні. Розроблений методичний підхід спрямовано на забезпечення підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства.

I. Kashyrnikova

THE METHODICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE INNOVATION POTENTIAL OF BUILDING ENTERPRISE

Summary

The article reviews existing approaches to managing innovation potential of the construction company, analyzed their advantages and disadvantages. Based on the analysis formulated it's own approach to managing innovation potential as a complex set of interrelated elements. According to the proposed approach, determined goals and objectives of innovative potential. Systematized the principles of innovative potential of enterprise dividing in common and criterial. The methodical approach aimed at improving the efficiency of managing innovative potential of the construction company.

№ 4 2016, стор. 90 - 95

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

І. О. Каширнікова

аспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

I. Kashyrnikova

postgraduate student, assistant of the department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs'k state academy of civil engineering and architecture

Як цитувати статтю

Каширнікова І. О. Методичний підхід до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 90–95.

Kashyrnikova, I. (2016), “The methodical approach to the management of the innovation potential of building enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 90–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.