EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
К. О. Обиход

Назад

УДК: 657:336.1

К. О. Обиход

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність терміна "облікова політика" та доцільність її формування у наукових установах державного сектора. Наведено історичне походження даної лексеми, досліджено законодавче регулювання формування структури наказу про облікову політику. Облікова політика установ державного сектора регулюється в декілька рівнів, на кожному з яких установлюють свої особливості ведення системи бухгалтерського обліку. Запропоновано доповнення інформації про види власних надходжень, класифікацію доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та зведення отриманих даних у формах облікових регістрів для формування достовірної фінансової звітності та дотримання вимог бюджетного законодавства стосовно формування та виконання кошторису наукової установи. Рекомендовані положення облікової політики будуть висвітлені у розпорядчому наказі про облікову політику, сформованому головним бухгалтером і затвердженим керівником установи. Він є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу установи й одним із перших документів, що використовують сторонні організації при перевірці діяльності установи та внутрішні користувачі.

K. Obykhod

CONCEPT OF CONSTRUCTION ACCOUNTING POLICY IN SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF PUBLIC SECTOR

Summary

The economic essence of the term "accounting policy" and the reasonability of its constructions in scientific institutions of public sector has considered in the article. Historical origins of analyzed term and legal regulation of structure order of accounting policy has researched. Accounting policy in institutions of public sector is regulating for several levels, also special features of accounting systems has regulated at each of levels. Complement of such information has offered as to: the types of own incomes, classification of income and expenses for accounting, group all facts in economic activity at accounting lists, form a reliable financial reporting and compliance budget legislation, execution of the estimate of the scientific institutions. Recommended thesis of accounting policy will fix in the directive order, which had formed by the chief accountant and the head of establishment. It is the main inboard document, which organization had regulated the process of accounting and one of the first documents had used third-party organizations during audit the institution.

№ 4 2016, стор. 85 - 89

Кількість переглядів: 862

Відомості про авторів

К. О. Обиход

асистент кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

K. Obykhod

assistant of department of innovation in AIC, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Обиход К. О. Принципи побудови облікової політики наукових установ державного сектора. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 85–89.

Obykhod, K. (2016), “Concept of construction accounting policy in scientific institutions of public sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 85–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.