EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ТАРИФНУ ПОЛІТИКУ АВІАКОМПАНІЇ
І. П. Панасюк, А. М. Іванова

Назад

УДК: 332.021:330.11.4:656.7.0

І. П. Панасюк, А. М. Іванова

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ТАРИФНУ ПОЛІТИКУ АВІАКОМПАНІЇ

Анотація

У статті розглянуто різновиди тарифів авіакомпаній, особливості застосування їх для різних категорій пасажирів. Визначено основні відмінності, переваги та недоліки між традиційними та low cost перевізниками. Досліджено ціни на авіаквитки різних авіакомпаній світу та виявлено основні складові вартості авіаквитка такі, як ціна на паливо, вартість технічного обслуговування повітряного судна, навігація тощо. Вивчено економічну залежність між вартістю авіаквитка та такими показниками, як: індекс інфляції, курс валют, пасажирооборот та інші. Досліджено зміни ціни на паливо за останні п'ять років та вплив цього фактора на тарифи авіакомпаній. Зроблено висновок про доцільні напрями ефективної тарифної політики авіакомпанії та виявлено відмінності у підходах щодо формування тарифної політики різними компаніями світу.

I.Panasiuk, A. Ivanova

THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE AIRLINE TARIFF POLICY

Summary

In the article author considered difference between fares airlines and their application features for different categories passengers. It was considered main distinctions, benefits and weaknesses between traditional and low cost transporters. It was compared airline prices different airlines and found the main components airline value such as price of fuel, the value of aircraft maintenance, navigation etc. It was studied economical dependence between airline value and economic indexes such as: inflation rate, currency exchange rates, the passenger turnover and other. It was researched changes in prices of fuel the last five years and influence this factor on fares airlines. It was concluded about appropriate directions of effective tariff policy airlines and found difference in the approaches to the formation of tariff policy different companies of the world.

№ 4 2016, стор. 69 - 73

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

І. П. Панасюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

I.Panasiuk

к. е. н., senior lecturer of the Department of Finance, accounting and auditing, National aviation University, Kyiv


А. М. Іванова

студентка 4-го курсу, Національний авіаційний університет, м. Київ

A. Ivanova

4th years student of National aviation university, Kiev

Як цитувати статтю

Панасюк І. П., Іванова А. М. Вплив економічних факторів на тарифну політику авіакомпанії . Економіка та держава. 2016. № 4. С. 69–73.

I.Panasiuk and Ivanova, A. (2016), “The impact of economic factors on the airline tariff policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 69–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.