EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ю. М. Кривець

Назад

УДК: 338:001.8

Ю. М. Кривець

СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті визначено зміст категорії корпоративного управління аграрними підприємствами. Ідентифіковано його чинники, особливості, принципи використання. Виявлено переваги та проблеми впровадження. Запропоновано засоби та шляхи підвищення ефективності шляхом поширення корпоративної соціальної відповідальності. Обгрунтовано необхідність подальших наукових розробок на основі системного аналізу та синтезу як основоположного методологічного підходу наукового пізнання у цьому напрямі.

Yu. Krivets

THE NATURE AND IDENTIFICATION OF THE CATEGORY OF CORPORATE MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article defines the content category of the corporate management of agrarian enterprises. To identify factors, characteristics, principles of use. Advantages and problems of implementation. Proposed tools and ways to increase efficiency through the dissemination of corporate social responsibility. The necessity for further research on the basis of the system analysis and synthesis as the fundamental methodological approach of scientific knowledge in this area.

№ 4 2016, стор. 61 - 63

Кількість переглядів: 882

Відомості про авторів

Ю. М. Кривець

к. е. н., докторант, Херсонський державний агарний університет

Yu. Krivets

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Як цитувати статтю

Кривець Ю. М. Сутність та ідентифікація категорії корпоративного управління аграрними підприємствами. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 61–63.

Krivets, Yu. (2016), “The nature and identification of the category of corporate management of agrarian enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 61–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.