EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
І. І. Рекун

Назад

УДК: 338.24.021.8-049.5

І. І. Рекун

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто існуючий стан залізничної галузі України та обгрунтовано вибір пріоритетних напрямів в стратегічному розвитку залізничної галузі України. Мета дослідження полягає у визначені засад організації, методологічних підходів і механізмів побудови стратегічних напрямів розвитку залізничної галузі в Україні. Автором визначено особливості формування стратегічних напрямів розвитку залізничної галузі України, яка на цей час перебуває у стані реформування. Здійснено порівняльний аналіз директивних і нормативних документів у сфері залізничного транспорту. Досліджено теоретико-методологічні підходи до визначення стратегічних напрямів розвитку економічних систем. Розроблено альтернативну концепцію інституціонального і фінансового реформування залізничної галузі України як комплексу, що передбачає створення дворівневого (державного і приватного) конкурентного ринку вантажних і пасажирських перевезень. Аргументовано положення про розробку комплексної характеристики залізничної галузі України як суб'єкта ринкових і фінансових відносин.

I. Rekun

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT THE RAILWAY SECTOR UKRAINE

Summary

The existing conditions of the railway industry in Ukraine are discussed in the article. The choice of the strategic priorities of the development of the railway sector in Ukraine is justified. The purpose of the study is to determine the fundamentals of organizing, methodological approaches and mechanisms of building strategic directions of development of the railway sector in Ukraine. The formation peculiarities of the strategic directions of the railway industry development in Ukraine, which at this time is in the state of reforming, are determined by the author. The comparative analysis of legislative and regulatory documents in the sector of railway transport is implemented. Theoretical and methodological approaches of determining the strategic directions of economic systems are studied. An alternative concept of institutional and financial reforming of the railway sector in Ukraine as the complex, which requires creating a two-level (public and private) freight and passenger traffic competitive market, is developed. The regulation of the railway sector complex characteristic development as the entity of market and financial relations is substantiated.

№ 4 2016, стор. 34 - 37

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

І. І. Рекун

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

I. Rekun

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of finance and economic security, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Як цитувати статтю

Рекун І. І. Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 34–37.

Rekun, I. (2016), “Strategic directions of development the railway sector Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 34–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.