EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЮЮЧИХ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТАМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Князь, Н. М. Комарницька

Назад

УДК: 658

С. В. Князь, Н. М. Комарницька

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЮЮЧИХ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТАМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Виявлення недоліків у функціонуванні інноваційної діяльності на підприємстві вимагає від менеджерів системи управління інноваційною діяльністю прийняття певних регулюючих рішень. Через високу ризиковість інноваційної діяльності розроблення і впровадження регулюючих рішень відбувається колективно. У результаті аналізу відомих методів колективного упорядкування можливих альтернатив визначено, що найефективнішим є кумулятивний підхід до узагальнення результатів аналізу існуючих альтернатив.

S. Kniaz, N. Komarnytska

METHODS OF DECISION-MAKING REGULATOR REGULATING INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Summary

Identifying deficiencies in the functioning of innovation in the enterprise management system requires innovation management take certain regulatory decisions. Because of the high risk innovation development and implementation of regulatory decisions is collectively. An analysis of the known methods of collective ordering of alternatives determined that the most effective approach to cumulative result summary analysis of existing alternatives.

№ 4 2016, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

S. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"


Н. М. Комарницька

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Komarnytska

Postgraduate of department environmental policy and management of environmental activities, National university "Lviv polytechnic", Lviv

Як цитувати статтю

Князь С. В., Комарницька Н. М. Методи прийняття регулюючих рішень суб'єктами управління інноваційною діяльністю підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 15–20.

Kniaz, S. and Komarnytska, N. (2016), “Methods of decision-making regulator regulating innovation activities of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.