EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва, Є. С. Жураківський

Назад

УДК: 332.12:338.432

С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва, Є. С. Жураківський

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено теоретико-методичне дослідження особливостей економічної безпеки аграрної галузі. Розроблено організаційно-управлінський механізм прийняття рішень щодо забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Сформовано інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області. Визначено відмінні риси стратегії економічної безпеки аграрної галузі України.

S. Kozlovskyi, E. Kireeva, E. Zhurakivskiy

STATE AGRICULTURAL POLICY TOOLS SUPPORT REGIONAL ECONOMIC SECURITY AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

Summary

This article presents a theoretical and methodological study characteristics of economic security of the agricultural sector. Organizational and managerial decision-making to ensure economic security of the regional agricultural sector. Formed state agrarian policy tools to regional economic security of the agricultural sector. A range of measures to ensure the economic security of the agricultural sector Vinnytsa region. Determined the distinctive features of economic security strategy for the agricultural sector of Ukraine.

№ 4 2016, стор. 9 - 14

Кількість переглядів: 795

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Університет сучасних знань", м. Київ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, professor of the department of finance, accounting and taxation PHEI "University of contemporary knowledge", Kyiv


Е. А. Кірєєва

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

E. Kireeva

Ph.D., assistant professor of management and administrative alternative energy sources of Vinnytsa National Agrarian University


Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Кірєєва Е. А., Жураківський Є. С. Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 9–14.

Kozlovskyi, S., Kireeva, E. and Zhurakivskiy, E. (2016), “State agricultural policy tools support regional economic security agricultural sector Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.