EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
І. С. Мазярко

Назад

УДК: 331.105.6

І. С. Мазярко

ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті сформовано визначення соціального діалогу як об'єкту державного регулювання, наведено напрями методики аналізу показників державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі України. Із застосуванням методу порівняння здійснено оцінювання передумов реалізації соціального діалогу у вітчизняній роздрібній торгівлі за станом і проблемами зайнятості населення у цьому виді економічної діяльності, визначені негативні і позитивні мікроекономічні фактори, а також головні завдання державного регулювання реалізації соціального діалогу у досліджуваній сфері. Проведено аналіз зміни освітньо-кваліфікаційного рівня, вікової та статевої структури персоналу підприємств роздрібної торгівлі, наслідки їх впливу на реалізацію соціального діалогу та удосконалення соціально-трудових відносин на підприємствах роздрібної торгівлі. Проаналізовано недоліки державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі України та наведено пропозиції щодо їх усунення.

I. Mazyarko

EVALUATION OF THE PRECONDITIONS FOR THE SOCIAL DIALOGUE IMPLEMENTATION IN THE RETAIL IN UKRAINE

Summary

In the article was formed the definition of social dialogue as an object of state regulation, areas of performance analysis methods of indexes of implementation of the state policy of the social dialogue in the retail in Ukraine. By using the method of comparison carried out preconditions evaluating of the implementation of the social dialogue in the Ukrainian retail as employment and problems in this kind of economic activity, by negative and positive microeconomic factors and the main task of the state regulation implementing of the social dialogue in the studied area. Analysed changes in the level of educational qualification, age and sex structure of personnel retailers, consequences of their impact on the social dialogue and the improvement of social and labor relations at the retailers. Analyzed the disadvantages of the state policy of implementation of the social dialogue in retail in Ukraine and suggested proposals to eliminate them.

№ 3 2016, стор. 105 - 108

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

І. С. Мазярко

аспірант, Львівська комерційна академія, м. Львів

I. Mazyarko

Postgraduate student, Lviv academy of commerce, Lviv

Як цитувати статтю

Мазярко І. С. Оцінювання передумов реалізації соціального діалогу у роздрібній торгівлі України. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 105–108.

Mazyarko, I. (2016), “Evaluation of the preconditions for the social dialogue implementation in the retail in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 105–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.