EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
А. Є. Брязкало

Назад

УДК: 336.76:352

А. Є. Брязкало

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті висвітлено роль та значення місцевих запозичень як важливого джерела фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Охарактеризовано основні форми місцевих запозичень та вимоги чинного законодавства. згідно з якими місцеві органи влади можуть залучати місцеві запозичення. Розглянуто питання стосовно випуску облігацій місцевих позик та визначення їх ролі на ринку місцевих запозичень. Значну увагу приділено дослідженню сучасного стану вітчизняного ринку місцевих запозичень, зокрема досліджено ринок облігацій місцевих позик, що є найменш розвинутим серед сегментів ринку боргових зобов'язань. Визначено основні проблеми, що перешкоджають становленню та розвитку ринку місцевих запозичень та шляхи їх вирішення з метою перетворення ринку місцевих запозичень на інструмент ресурсного забезпечення регіонального розвитку.

А. Bryazkalo

LOCAL BORROWINGS AS A SOURCE OF THE FORMATION OF THE FINANCIAL RESOURCES BY LOCAL GOVERNMENTS

Summary

The article deals with the role and importance of local borrowings as an important source of financial provision of the local governments' development. The basic forms of the local borrowings and the requirements of the current legislation, which permit to the local governments to involve the local borrowings, are characterized in the work. .We analyzed the problem of the issuance of bonds of local loans and the determining of their role in the local borrowings market. Much attention is paid to researching of the current state of the domestic market of local borrowings. Particularly we considered the market of bonds of local loans, which is the least developed among the segments of market of debt obligations. It is specially noted the main problems, which hinder the establishment and the development the market of local borrowings and the solutions to transform the market of local borrowings into the instrument of the resource support of the regional development.

№ 3 2016, стор. 98 - 101

Кількість переглядів: 705

Відомості про авторів

А. Є. Брязкало

асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

А. Bryazkalo

an assistant the department of Finance and Credit of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Брязкало А. Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 98–101.

Bryazkalo, А. (2016), “Local borrowings as a source of the formation of the financial resources by local governments”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 98–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.