EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О. В. Ситник

Назад

УДК: 330.322:339.727:621.01

О. В. Ситник

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті оцінено рівень інвестиційної привабливості провідних підприємств машинобудування міста Києва та Київської області з 2010—2014 рр. за такими індикаторами, як кількість працівників підприємства, наявність та стан основних засобів, кредиторська заборгованість перед банками, коефіцієнтом автономії, коефіцієнтом фінансової залежності, коефіцієнтом самофінансування, коефіцієнтом фінансового ризику, коефіцієнтом абсолютної ліквідності, коефіцієнтом поточної ліквідності, коефіцієнтом швидкої ліквідності, рентабельністю активів, рентабельністю операційної діяльності, рентабельністю власного капіталу. Визначено основні параметри, що вплинули на рівень інвестиційної привабливості об'єктів дослідження та тенденції їх розвитку.

O. Sitnik

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENGINEERING INDUSTRY IN KIEV AND KIEV REGION

Summary

The paper assessed the investment attractiveness leading engineering enterprises of Kyiv and Kyiv region from 2010—2014. On such indicators as the number of employees, the availability and condition of fixed assets, payables to banks, the coefficient of autonomy, financial dependence ratio, coefficient of self-financing, financial risk factor, absolute liquidity ratio, current ratio, quick ratio, return on assets, operating profitability, return on equity. The main parameters affecting the level of investment appeal of objects of research and their development trends.

№ 3 2016, стор. 82 - 89

Кількість переглядів: 609

Відомості про авторів

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

O. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

Як цитувати статтю

Ситник О. В. Аналіз фінансово-економічних індикаторів інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі в місті києві та київській області. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 82–89.

Sitnik, O. (2016), “Analysis of financial and economic indicators of investment attractiveness of engineering industry in kiev and kiev region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 82–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.