EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
А. Ю. Штурба

Назад

УДК: 330.1:334.021

А. Ю. Штурба

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація

У статті зроблено спробу уточнення змісту поняття публічно-приватне партнерство (ППП) та виокремлено різні аспекти дослідження цього явища українськими науковцями. Визначено особливості аналізу ППП фахівцями економічних, управлінських та правових наук. Зосереджено увагу на особливостях дослідження цього явища економістами у розрізі окремих економічних спеціальностей з акцентом на актуальності та новизні досліджень. Пояснено розбіжності між офіційною світовою статистикою щодо України та українською практикою впровадження проектів ППП. Акцентовано увагу на парадоксі зростаючого інтересу українських науковців до публічно-приватного партнерства на тлі неуспішної реалізації проектів цього партнерства на практиці. Визначено спільне та відмінне у співвідношенні змістів явищ публічно-приватного та державно-приватного партнерства. Висунуто та підтверджено гіпотезу про, здебільшого, теоретичний, а не прикладний характер досліджень феномену публічно-приватного партнерства в Україні.

№ 3 2016, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

А. Ю. Штурба

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана[||]candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Штурба А. Ю. Публічно-приватне партнерство як об'єкт теоретико-економічних досліджень. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 78–81.

Штурба А. Ю. (2016), “Public-private partnership as an object of theoretical economic research”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.