EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Г. Ю. Тлуста, М. І. Гефтар

Назад

УДК: 368.021

Г. Ю. Тлуста, М. І. Гефтар

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем формування комплексу маркетингу страхової компанії. У статті розглядаються дефініції категорії "комплекс маркетингу", досліджується еволюція її розвитку. Стаття містить аналіз основних напрямів розвитку концепції комплексу маркетингу. Показано, що кращою базовою формою комплексу маркетингу для страхової компанії є його модифікований варіант 7P. Детально представлені змістовні блоки структури модифікованого маркетинг-міксу 7Р, в якому надано характеристику зазначеним елементам як для страхової компанії, так і для страхувальника. Авторами розглянуто підходи до визначання поняття "страховий продукт" та уточнено його сутність у відповідності до елементу комплексу маркетингу страхової компанії. Досліджено структуру страхового продукту: ядро та оболонка. На прикладі ТОП-5 страхових компаній України виявлено відмінності "ядра" страхового продукту "КАСКО". Розглянуто компоненти комплексу маркетингу страхової компанії з короткою характеристикою кожного. Зроблено висновки щодо використання комплексу маркетингу страховими компаніями України.

G. Tlusta, M. Geftar

THE FORMATION OF THE MARKETING MIX OF INSURANCE COMPANY

Summary

The article investigates theoretical and practical problems of formation of the marketing mix in an insurance company. The article highlighted a definition of the category "marketing mix", examines the evolution of its development. The article includes analysis of the major trends of the concept of the marketing mix. Showed that the best form of marketing mix base for the insurance company is its modified version 7P. Presented in details the meaningful structure of a modified marketing mix 7P, in which the characteristics of the elements was given for both the insurance company and the insured. The authors examined approaches to determining the concept of "insurance product" and clarified its nature in accordance with the element of the marketing mix in insurance company. Investigated the structure of an insurance product: core and shell. Revealed differences "core" in insurance product "CASCO" by the example of Top 5 insurance companies in Ukraine. Considered components of marketing mix in the insurance company with a short description of each. Made conclusions regarding the use of the marketing mix by an insurance companies in Ukraine.

№ 3 2016, стор. 67 - 72

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Г. Ю. Тлуста

к. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

G. Tlusta

Ph.D., associate professor of insurance and risk management Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, с. Kyiv


М. І. Гефтар

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Geftar

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, с. Kyiv

Як цитувати статтю

Тлуста Г. Ю., Гефтар М. І. Формування комплексу маркетингу страхової компанії. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 67–72.

Tlusta, G. and Geftar, M. (2016), “The formation of the marketing mix of insurance company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 67–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.