EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУ
О. Я. Маліновська, О. В. Демкович

Назад

УДК: 349.3:336.14

О. Я. Маліновська, О. В. Демкович

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУ

Анотація

У статті розглянуто суть програмно-цільового методу організації бюджетного процесу: а саме його основні ознаки та переваги. З'ясовано, що пріоритети соціальної політики реалізуються через відповідні соціальні програми. Проаналізовано основні наукові підходи до розуміння сутності соціальних програм у зарубіжній та вітчизняній практиці та на цій основі запропоновано авторське визначення поняття соціальних програм як сукупність конкретних проектів, що в загальному є націлені на досягнення стратегічних цілей та вирішення певної соціальної проблеми, використовуючи принцип ефективного управління бюджетними коштами. Систематизовано класифікаційні ознаки соціальних програм. Детально проаналізовано основні етапи побудови соціальної програми. З'ясовано, що через відсутність теоретичного обгрунтування суті соціальних програм, знижується можливість виділення основних ознак та характерних рис притаманних соціальним програмам.

O. Malinovska, O. Demkovych

SOCIAL PROGRAMS AND PROJECTS AS INSTRUMENTS OF STATE SOCIAL POLICY IN THE PROGRAM-TARGET METHOD OF BUDGET

Summary

In the article the essence of the program-target method of organizing the budget process are illuminated. Its main features and benefits. It is shown that social policy priorities are implemented through appropriate social programs. The basic scientific approaches to understanding the nature of social programs in foreign and domestic practice are outlined and on this basis the author proposed a definition of social programs. The classification of social programs is considered. In detail the main stages of building a social program are defined. Thus, social programs are an important component of modern systems of social protection. Using social software creates the possibility for targeted use of financial and other resources and conditions to better address existing problems in society.

№ 3 2016, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

О. Я. Маліновська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

O. Malinovska

PhD (Economics), Associate Professor, Lviv State Academy of Finance, Ukraine


О. В. Демкович

аспірант, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

O. Demkovych

PhD Student, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Як цитувати статтю

Маліновська О. Я., Демкович О. В. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 61–64.

Malinovska, O. and Demkovych, O. (2016), “Social programs and projects as instruments of state social policy in the program-target method of budget”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.