EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Л. М. Солодовник, Н. О. Черненко, С. М. Шагоян

Назад

УДК: 658.114:622.7

Л. М. Солодовник, Н. О. Черненко, С. М. Шагоян

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто основні питання експлуатації важкодоступних родовищ залізної руди. Авторами проаналізовано потенційно можливі напрями освоєння важкодоступних родовищ та запропоновано методичний підхід, що базується на встановленні взаємозв'язку еколого-економічних й технологічних параметрів гірничого підприємства з метою обгрунтування основних напрямів раціонального і комплексного освоєння та експлуатації важкодоступних родовищ залізної руди відкритим способом. Це дозволить вирішити ряд складних питань, а саме: подолання великої глибини розробок, значного обсягу "вскришних" робіт, дефіциту площ під розміщення зовнішніх відвалів.

L. Solodovnyk, N. Chernenko, S. Shagoyan

INTERCOMMUNICATION OF ЕCOLOGY, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MINING ENTERPRISE

Summary

A basic questions of exploitation the most difficult access to iron-stone deposits, are considered in the article. A potentially possible directions of developing the most difficult access to the deposits were analyzed by the authors. In order to ground the main directions of the rational and complex developing and exploitation the difficult access to iron-stone deposits with an open method, the methodical approach which is based on establishment the intercommunication of еcology, economic and technological parameters of the mining enterprise, are offered by the authors. It allows to figure out how to solve some very important questions, such as: how to overcome the deep developing, big amount of the open explosion work, lack of the areas where to place the external dumps.

№ 3 2016, стор. 51 - 54

Кількість переглядів: 570

Відомості про авторів

Л. М. Солодовник

д. техн. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

L. Solodovnyk

Doctor of Sciences, Professor of Economics' Enterprise Department, State Higher Education Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk


Н. О. Черненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національній технічний університет Україні "Київський політехнічний інститут"

N. Chernenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"


С. М. Шагоян

асистент, кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

S. Shagoyan

Assistant of Economics' Enterprise Department, State Higher Education Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Солодовник Л. М., Черненко Н. О., Шагоян С. М. Взаємозв'язок еколого-економічних та технологічних параметрів гірничого підприємства. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 51–54.

Solodovnyk, L., Chernenko, N. and Shagoyan, S. (2016), “Intercommunication of еcology, economic and technological parameters of mining enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 51–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.