EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
А. І. Сизов, О. В. Шрамко, В. І. Пєлєшко

Назад

УДК: 336:012.23.355.1 (477)

А. І. Сизов, О. В. Шрамко, В. І. Пєлєшко

ДОСВІД КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто підходи до визначення таких понять, як "аудит", "внутрішній контроль", "внутрішній аудит", "інспектування". Розглянуто проблематику створення підрозділів внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю як в Україні в цілому, так і в Збройних Силах України. Також у статті наведено види аудиторських організацій провідних країн світу, розглянуто систему державного внутрішнього фінансового контролю в Європейському Союзі. Особливу увагу приділено досвіду Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту як в Україні в цілому, так і в Збройних Силах України, детально розглянуто систему державного внутрішнього фінансового контролю в Королівстві Нідерланди. Розглянуто перші результати співпраці Національної академії фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерланди та Державною фінансовою інспекцією України щодо проведення загальної оцінки системи фінансового управління і контролю.

A. Sizov, O. Shramko, V. Pielieshko

THE EXPERIENCE OF THE NETHERLANDS ON IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

The article describes the approaches to the definition of concepts such as "audit", "internal control", "internal audit", "inspection". We consider the issues of creation of internal audit and internal control in Ukraine in general and in the Armed Forces of Ukraine. The article also shows the types of audit firms of the leading countries in the world, consider a system of public internal financial control in the European Union. Particular attention is paid to the experience of the Netherlands for the implementation of the internal control and internal audit in Ukraine in general and in the Armed Forces of Ukraine, discussed in detail the system of public internal financial control in the Netherlands. Consider the first results of the cooperation of the National Academy of Finance and Economy, the Ministry of Finance of the Kingdom of the Netherlands and the State Financial Inspection of Ukraine on an overall assessment of financial management and control.

№ 3 2016, стор. 46 - 50

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

А. І. Сизов

к. е. н., начальник кафедри фінансів і права, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Sizov

PhD (Economics), Head of the Department of Finance and Law, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. В. Шрамко

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Shramko

adjunct, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv


В. І. Пєлєшко

курсант, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Pielieshko

cadet, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Сизов А. І., Шрамко О. В., Пєлєшко В. І. Досвід королівства нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в збройних силах України. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 46–50.

Sizov, A., Shramko, O. and Pielieshko, V. (2016), “The experience of the netherlands on implementation of internal control and internal audit in the armed forces of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.