EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. І. Роєнко

Назад

УДК: 332.1 (477)

Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. І. Роєнко

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Визначено зміст державної регіональної політики та її цілі. Обгрунтовано необхідність державного регулювання сталим розвитком регіонів, що являє собою одне з передумов інтеграції України в європейську спільноту.

N. Yefremova, O. Chichkan, V. Roienko

STATE REGIONAL POLICY AND ITS ROLE IN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The content of the state regional policy and its objectives have been determined. The necessity of state regulation of regional sustainable development that is one of the preconditions for Ukraine integration into the European community has been grounded.

№ 3 2016, стор. 42 - 45

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

N. Yefremova

Ph.D., associate professor, assistant professor of Economics and Production Organization Department, Dniprodzerzhynsk State Technical University, t.Dniprodzerzhynsk


О. І. Чічкань

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Chichkan

Ph.D., associate professor, assistant professor of Finance and Credit Department, Dniprodzerzhynsk State Technical University, t. Dniprodzerzhynsk


В. І. Роєнко

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

V. Roienko

Ph.D., associate professor, assistant professor of Economics and Production Organization Department, Dniprodzerzhynsk State Technical University, t.Dniprodzerzhynsk

Як цитувати статтю

Єфремова Н. Ф., Чічкань О. І., Роєнко В. І. Державна регіональна політика та її роль у забезпеченні сталого економічного розвитку регіонів. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 42–45.

Yefremova, N., Chichkan, O. and Roienko, V. (2016), “State regional policy and its role in sustainable economic development of regions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.