EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
І. С. Макарова, Н. Б. Андрейшина

Назад

УДК: 330.46:519.86

І. С. Макарова, Н. Б. Андрейшина

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті проводиться пошук шляхів зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства. Побудована когнітивна модель зв'язків між факторами економічного розвитку. Факторами економічного розвитку в моделі виступають: витрати на розвиток інформаційного суспільства, рівень корупції, витрати на владний апарат, готовність громадськості до співпраці із владою, обсяг державного боргу. На підставі аналізу зв'язків за допомогою методу імпульсних процесів визначено прогнози впливів керуючих параметрів (імпульсів) на керовані параметри (цілі) на період до 2019 року.

I. Makarova, N. Andreishуna

WAYS TO REDUCE STATE DEBT IN THE EMERGING INFORMATION SOCIETY

Summary

The article deals with the finding ways to reduce public debt in the emerging information society. The cognitive model of relations between the factors of economic development is built. The factors of economic development in the model are: the cost of development of the information society, the corruption, the cost of state administration, the willingness of the public to cooperate with the authorities, the national debt. Using the method of pulse processes on the basis of relations are defined the forecasts for influences of the control parameters (pulses) on the manageable parameters (goals) for the period until 2019.

№ 3 2016, стор. 13 - 15

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

І. С. Макарова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Обласний комунальний ВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

I. Makarova

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody


Н. Б. Андрейшина

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний ВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

N. Andreishуna

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

Як цитувати статтю

Макарова І. С., Андрейшина Н. Б. Шляхи зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 13–15.

Makarova, I. and Andreishуna, N. (2016), “Ways to reduce state debt in the emerging information society”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 13–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.