EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: АСИМЕТРІЇ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: АСИМЕТРІЇ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

Анотація

У статті аналізується вплив, що здійснює на розвиток національної економіки монетарна політика, результати реалізації якої позначаються на макроекономічній динаміці через зміну ділової поведінки економічних суб'єктів. Досліджується асиметричний вплив каналів монетарної трансмісії на економічну активність у різних країнах єврозони.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

THE ROLE OF MONETARY POLICY IN ATTAINING ECONOMIC STABILITY: THE ASYMMETRIES OF TRANSMISSION MECHANISM

Summary

The effects of monetary policy for the development of national economy are analyzed, which results have implications for macroeconomic dynamics through change in business behavior of economic entities. The asymmetric influence of monetary transmission channels on the economic activity of various Eurozone countries is studied.

№ 3 2016, стор. 7 - 12

Кількість переглядів: 692

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 7–12.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2016), “The role of monetary policy in attaining economic stability: the asymmetries of transmission mechanism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 7–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.