EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
А. В. Нечипуренко

Назад

УДК: 338.242.4.025.2:332.12

А. В. Нечипуренко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні засади регіонального розвитку країни. Проаналізовано основні підходи вчених економістів щодо державного управління регіональним розвитком. Усвідомлення закономірностей, що визначають сучасні парадигми регіонального розвитку, є надзвичайно важливим для формування державою ефективної регіональної політики. Саме через спроможність та порівняльні переваги територій, в економічному зростанні виникає ефект диспропорцій між ними. Перебіг подібних процесів відбувається в країнах, що перебувають у стадії трансформації, у тому числі і в Україні.

A. Nechypurenko

THEORETICAL BASIS OF THE STATE DEPARTMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

The article discusses the theoretical basis of the regional development of the country. It analyzes the main approaches of economists regarding the governance of regional development. Awareness of laws that define the modern paradigm of regional development is extremely important for the formation of the state of an efficient regional policy. It is through the capacity and comparative advantages of the territories in the economic growth of an effect of the imbalance between them. The flows of these processes occur in countries in transformation, including in Ukraine.

№ 2 2016, стор. 101 - 104

Кількість переглядів: 763

Відомості про авторів

А. В. Нечипуренко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

A. Nechypurenko

Postgraduate student of the department of macroeconomics and public administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Нечипуренко А. В. Теоретичні основи державного управління регіональним розвитком. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 101–104.

Nechypurenko, A. (2016), “Theoretical basis of the state department of regional development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 101–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.