EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
А. Ю. Данілкова

Назад

УДК: 658.18: 658.26

А. Ю. Данілкова

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статі проведено комплексний та всебічний аналіз головних положень ДСТУ ISO 50001:2014, проаналізовано основні аспекти, на яких повинна базуватись система енергетичного менеджменту (СЕМ). Досліджено запропоновану стандартом схему системи енергетичного менеджменту та розроблено практичні рекомендації до її впровадження на промислових підприємствах. Визначено роль компетентного персоналу та керівництва підприємства у процесі реалізації енергетичної політики підприємства та положень СЕМ, особливо аналізу та внутрішнього аудиту.
У статті здійснено чітке розмежування основних етапів системи енергетичного менеджменту у відповідності до методології Шухарта-Деминга, яка відома як цикл PDCA (Plan — Do — Check — Act) "плануй — дій — перевіряй — покращуй", згідно з яким СЕМ передбачає чітке та послідовне виконання чотирьох етапів: енергетичне планування, впровадження та функціонування; перевіряння (контроль); аналізування з боку керівництва.
Запропоновано принципи, на які варто опиратись при енергетичному плануванні. Особливу увагу приділено принципам інноваційного планування, енергетичного аналізу та документування процесів, окремих цілей, та завдань.

A. Danilkova

KEY ASPECTS OF ORGANISATION OF THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENERPRISES OF UKRAINE

Summary

This article introduces an integrated and fundamental analysis of main provisions of DSTU ISO 50001:2014 and base analysis of the Energy management system (EnMS). Studied suggested by the standard structure (scheme) of the Energy management system and developed practical recommendations on its further implementation at industrial enterprises. Described the role of the competent staff and management of an enterprise in the process of introduction of the Energy management system and EnMS policies, analysis and internal audit in particular.
Article presents clear differentiation between main stages of the Energy management system in compliance with the Dr. W. Edwards Deming Cycle, known as PDCA (Plan — Do — Check — Act), where EnMS expects accurate and sequential fulfillment of the following four stages: Energy planning; implementation and functioning; check (control/monitoring); management.
Article introduces principles as fundamentals for energy planning. Special attention was focused on the principles of innovational planning, energy analysis and record-keeping of processes, goals and objectives.

№ 2 2016, стор. 96 - 100

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

А. Ю. Данілкова

аспірант, Хмельницький національний університет

A. Danilkova

graduate student, Khmelnitsky National University

Як цитувати статтю

Данілкова А. Ю. Ключові аспекти організації системи енергетичного менеджменту промислових підприємств України. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 96–100.

Danilkova, A. (2016), “Key aspects of organisation of the energy management system of industrial enerprises of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 96–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.