EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Я. П. Мельничук

Назад

УДК: 657.479.5

Я. П. Мельничук

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

В умовах ринкових відносин значно ускладнюється процес управління підприємством. Ефективність управління виробничою діяльністю залежить від рівня інформаційного забезпечення менеджерів. Собівартість продукції як економічна категорія залежить як від понесених витрат і кількості одержаної продукції, так і методики її визначення. Визначення показника собівартості є вирішальним у процесі господарської діяльності. Виробництво органічної продукції потребує значно більше коштів, ніж на виробництво звичайної продукції, тому собівартість такої продукції буде вища, і як результат, буде вища ціна.
У статті проаналізовано методи калькулювання собівартості продукції рослинництва, номенклатура калькуляційних статей та послідовність розрахунку собівартості органічної продукції рослинництва. Також у роботі описаний поетапний алгоритм визначення собівартості продукції рослинництва і в тому числі продукції органічного походження.

Y. Melnychuk

CALCULATION OF THE COST OF ORGANIC CROP PRODUCTION

Summary

In market conditions management process is much more complicated. Effectiveness of productive activity depends on the level of information support of the managers. Cost of production as an economic category depends on the amount of costs incurred and the resulting products and methods of its determination.
The process of determination of cost is decisive in the economic activity. Organic production requires significantly more resources than the production of conventional products because the cost of such products is higher, and as a result the price will be higher.
The article contains the analysis methods of the calculation of the cost of crop production and range calculation sequence of articles and calculating the cost of organic crop production. Also the work described the algorithm for determining the incremental cost of crop production and including production of organic origin.

№ 2 2016, стор. 87 - 90

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

Я. П. Мельничук

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Y. Melnychuk

PhD, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Мельничук Я. П. Калькулювання собівартості органічної продукції рослинництва . Економіка та держава. 2016. № 2. С. 87–90.

Melnychuk, Y. (2016), “Calculation of the cost of organic crop production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.