EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
І. В. Станкевич, В. А. Тігарєва

Назад

УДК: 338.47

І. В. Станкевич, В. А. Тігарєва

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Анотація

У статті представлено грунтовний аналіз стану сфери зв'язку та інформатизації України. Для дослідження використаний підхід, який поєднує якісний аналіз поточного стану розвитку ринків телекомунікацій та поштового зв'язку, основних факторів впливу на них із кількісним прогнозуванням за допомогою програмних інструментів розвитку сфери зв'язку та інформатизації України. Авторами проаналізовано динаміку доходів від надання послуг зв'язку, визначено основні позитивні та негативні тенденції розвитку ринків телекомунікацій та поштового зв'язку за 2010—2014 рр. За допомогою засобів пакету Microsoft Excel розроблено прогноз доходів від надання послуг фіксованого, рухомого (мобільного) зв'язку та послуг широкосмугового доступу на період 2015—2017 рр. Авторами розглянуто вплив політичних, економічних, соціальних та технологічних факторів на розвиток сфери зв'язку та інформатизації. На підставі проведених досліджень авторами статті визначено можливості та загрози подальшого розвитку сфери зв'язку та інформатизації у сучасних умовах.

I. Stankevych, V. Tigarieva

ANALYSIS AND FORECASTING OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF COMMUNICATIONS AND INFORMATIZATION OF UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

Summary

Summary. The article presents thorough analysis of state of the sphere of communications and informatization of Ukraine. For the research was used the approach that consolidates quality analysis of current state of markets of telecommunications and postal services, main factors that influence on them with quantitative forecasting using program tools of development the sphere of communications and informatization of Ukraine. The authors analyzed the dynamics of income from post and communication services. Main positive and negative tendencies of its development in 2010—2014 years were defined. Using Microsoft Excel was developed a forecast of income from such services as fixed communication, mobile communication and broadband Internet access for 2015—2017 years. The authors considered the influence of political, economic, social and technological factors. On the base of the produced scientific research authors found opportunities and threats for further development of the sphere of communications and informatization of Ukraine in modern conditions.

№ 2 2016, стор. 69 - 77

Кількість переглядів: 839

Відомості про авторів

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

I. Stankevych

candidate of economic sciences, associate professor of the department of management and marketing, Odessa A.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odessa


В. А. Тігарєва

здобувач кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

V. Tigarieva

postgraduate student of the department of management and marketing, Odessa A.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odessa

Як цитувати статтю

Станкевич І. В., Тігарєва В. А. Аналіз і прогнозування розвитку сфери зв'язку та інформатизації України: можливості та загрози. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 69–77.

Stankevych, I. and Tigarieva, V. (2016), “Analysis and forecasting of development of the sphere of communications and informatization of Ukraine: opportunities and threats”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 69–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.