EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ДИСКРЕТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
С. О. Бірюк

Назад

УДК: 336.76

С. О. Бірюк

РЕГІОНАЛЬНА ДИСКРЕТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Анотація

У статті аналізуються територіальні диспропорції в розвиткові інституційної фінансової інфраструктури в Україні. Визначено фактори, що обумовили концентрацію фінансових інституцій лише в кількох регіонах України та їх відсутність у багатьох інших. Охарактеризовано вплив державної політики на територіальну дискретність фінансових інституцій. Розкрито деструктивний вплив слабкого розвитку регіональної фінансової інфраструктури на ефективність вітчизняного фінансового ринку та обгрунтовано заходи, спрямовані на розвиток фінансових інституцій в регіонах України.

S. Biriuk

THE REGIONAL DISCRETE OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE: REASONS AND EFFECTS

Summary

This article deals with theoretical disparities in development of institutional financial infrastructure in Ukraine. The factors that specify concentration of financial institutions in some regions if Ukraine and their absence in another one are determined. The influence of state policy on the discrete of financial institutions are characterized. The destructive influence of weak development of regional financial infrastructure on the effectiveness of domestic financial market is disclosed and grounded measures directed on the development of financial institutions in the regions of Ukraine.

№ 2 2016, стор. 57 - 60

Кількість переглядів: 787

Відомості про авторів

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фондового ринку та корпоративного управління, Український інститут розвитку фондового ринку, м. Київ

S. Biriuk

PhD, Associate Professor, Head of Department of Capital Market and corporative management, USMDI, Kyiv

Як цитувати статтю

Бірюк С. О. Регіональна дискретність фінансової інфраструктури в Україні: причини та наслідки. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 57–60.

Biriuk, S. (2016), “The regional discrete of financial infrastructure in Ukraine: reasons and effects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.