EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 330.4:519.866:336.713

Р. В. Шамрін

РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

У статті розроблено і запропоновано динамічну модель діяльності комерційного банку. Дана модель дозволить, по-перше, спрогнозувати динаміку показників ефективності за витратами та ефективності за прибутком банків та, по-друге, прослідкувати вплив внутрішніх та зовнішніх інвестицій на діяльність комерційних банків. Така модель передбачає обов'язкові етапи: визначення різновиду ефективності в залежності від цілей дослідження; вибір оптимального методу оцінювання; ідентифікація вхідних та вихідних змінних, якими слід описувати роботу банку; вибір форми функції витрат та/або прибутку банку; безпосередньо проведення оцінювання.

R. Shamrin

DEVELOPMENT OF AN ACTIVITY DYNAMIC MODEL OF A COMMERCIAL BANK

Summary

In this article a dynamic model of commercial bank activity was developed and suggested. This model enables, firstly, to predict dynamic performance and cost efficiency for the profit of banks and, secondly, to follow the impact of internal and external investments in commercial banks. This model provides for the following mandatory steps: determining the kind of efficiency depending on the purpose of the study; choose the best method of evaluation; identification of input and output variables, which should describe the work of the bank; choice of form cost function and / or earnings of the bank; directly conducting the evaluation.

№ 2 2016, стор. 42 - 45

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih city

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Розробка динамічної моделі діяльності комерційного банку. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 42–45.

Shamrin, R. (2016), “Development of an activity dynamic model of a commercial bank”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.