EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У ФІНАНСОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС В КОНТЕКСТІ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Р. В. Міхель

Назад

УДК: 341.241.8:339.5.012.42(477):061.1ЄС

Р. В. Міхель

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У ФІНАНСОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС В КОНТЕКСТІ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Анотація

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відкриває для українських підприємств низку можливостей, зокрема участь у програмах фінансування ЄС. У статті проаналізовано спектр дії нових програм фінансування, доступ до яких відкрився для України лише із входом в дію поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Підприємства Західного регіону України, здавалося б, мають порівняльні переваги, адже знаходяться географічно близько до країн-членів ЄС. Проте аналіз уже існуючих програм фінансування доводить протилежне. Відкриття нових програм фінансування має дати поштовх для розвитку промисловості Західного регіону України та підвищення її конкурентоспроможності.

R. Mikhel

PARTICIPATION OPPORTUNITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF WESTERN UKRAINE REGIONS IN THE EU FINANCIAL PROGRAMMES AFTER THE ENACTMENT FREE TRADE AREA BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Summary

The signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU opens for Ukrainian enterprises a number of opportunities, including participation in the EU funding programs. The article analyzes the spectrum of the new financing programs, access to which was opened for Ukraine only after deep and comprehensive free trade area has entered into force. Enterprises in Western Ukraine apparently, have comparative advantages as they are geographically closer to the EU member states. However, analysis of existing funding programs proves the opposite. The opening of new financing programs should give impetus to the development Western Ukraine industry and increase its competitiveness.

№ 2 2016, стор. 38 - 41

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

Р. В. Міхель

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"

R. Mikhel

PhD in economics, Junior research scientist of the Department of Development of the Industrial Sphere of the Region and Investment of the Institute of Regional Research named after M.I. Dolishnij of the NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Міхель Р. В. Можливості для участі промислових підприємств західного регіону України у фінансових програмах єс в контексті дії зони вільної торгівлі між україною та єс. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 38–41.

Mikhel, R. (2016), “Participation opportunities of industrial enterprises of western Ukraine regions in the eu financial programmes after the enactment free trade area between Ukraine and the eu”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 38–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.