EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 338.45

Г. В. Ортіна

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Показано, що діяльність підприємств реального сектору економіки відзначається зниженням конкурентоспроможності, зокрема через неінноваційність та сировинну структуру, що відбувається на тлі тривалої системної кризи та відсутності дієвої стратегії її подолання. Визначальною умовою антикризового розвитку підприємств реального сектору виступає системна модернізація як процес формування особливого типу поведінки економічних суб'єктів, спрямованого на якісні прогресивні зміни існуючих інституційних форм, оновлення соціальних і технологічних основ економічної системи, підвищення її конкурентоспроможності. Виявлено головні чинники і загрози проведення такої модернізації, які закладають основу формування антикризової стратегії підприємств реального сектору економіки.

G. Ortina

MODERNIZATION AND INNOVATION AS DIRECTIONS ANTI-CRISIS DEVELOPMENT OF ENTERPRISES REAL SECTOR

Summary

It is shown that the activity of the real sector of the economy, a decline of competitiveness, including through neinnovatsiynist raw material and structure that comes amid prolonged systemic crisis and the lack of an effective strategy to overcome it. By defining crisis of the real sector of the system upgrade acts as the formation of a special type of behavior of economic actors aimed at progressive qualitative change existing institutional forms, update social and technological foundations of the economic system, enhance its competitiveness. Revealed the main factors and threats such a modernization, which lay the basis for the formation of anti-crisis strategy enterprises of the real sector of economy.

№ 2 2016, стор. 29 - 32

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Ортіна Г. В. Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки . Економіка та держава. 2016. № 2. С. 29–32.

Ortina, G. (2016), “Modernization and innovation as directions anti-crisis development of enterprises real sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.