EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Я. Ф. Жовнірчик

Назад

УДК: 332.024

Я. Ф. Жовнірчик

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Визначено сучасні підходи до модернізації державної влади в умовах глобалізації суспільних відносин. Розглянуто напрями модернізації результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади. Оцінено результативність діяльності органів влади та управління при здійсненні державної регіональної політики.

Ya. Zhovnirchyk

MODERNIZATION OF GOVERNMENT IN GLOBALIZATION

Summary

Identified modern approaches to modernization of state power in conditions of globalization of social relations. The directions of modernization of the results of activities of local Executive authorities. Evaluated the effectiveness of governance and management in implementing state regional policy.

№ 2 2016, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ya. Zhovnirchyk

doctor in public administration, associate professor, head of regional administration and local government faculty of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф. Модернізація державної влади в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 13–16.

Zhovnirchyk, Ya. (2016), “Modernization of government in globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.