EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ ВИКЛИКІВ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

НЕОЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ ВИКЛИКІВ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті аналізується спосіб, в який сировинна, ресурсна й технологічна залежності спричинили структурні недосконалості української економіки і продовжують загострювати їх, будучи спровоковані фінансовими й інвестиційними обмежувачами. Дослідження детермінант неозалежності української економіки дозволило окреслити потенційні загрози економічної безпеки та запропонувати інструменти неопротекціоністського характеру для елімінування кризових проявів.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

NEO-DEPENDENCE OF THE UKRAINIAN ECONOMY AS A MANIFESTATION OF CHALLENGES TO ECONOMIC SECURITY: PROSPECTS OF STRUCTURAL TRANSFORMATION AND MACROECONOMIC STABILIZATION

Summary

The way in which resource and technology dependence, triggered by financial and investment constraints, have caused and continues to aggravate structural deficiencies in the Ukrainian economy is analyzed. The study of neo-dependence determinants for the Ukrainian economy enables for outlining potential threats to the economic security, and for proposing instruments of neo-protectionist origin, to eliminate crisis trends.

№ 2 2016, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 827

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації . Економіка та держава. 2016. № 2. С. 4–8.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2016), “Neo-dependence of the ukrainian economy as a manifestation of challenges to economic security: prospects of structural transformation and macroeconomic stabilization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.