EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПРОДУКТИВНІ СИЛИ ТА РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ЇХ РОЗВИТКУ
М. О. Харченко

Назад

УДК: 332.14

М. О. Харченко

АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПРОДУКТИВНІ СИЛИ ТА РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ЇХ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні підходи щодо визначення продуктивних сил. Запропоновано визначати абсолютні та відносні продуктивні сили. Розглянуто складові абсолютної та відносної продуктивної сили та визначено, що саме людина — це абсолютна продуктивна сила, а відносна продуктивна сила — це рефлексивне відображення матеріальних та нематеріальних об'єктів у якості продуктивної сили у свідомості людини. Зазначено етапи розвитку людини як абсолютної продуктивної сили та встановлено, що у розвитку людини як абсолютної продуктивної сили важливу роль відіграють саме заклади загальної середньої освіти. Проаналізовано роль закладів загальної середньої освіти у розвитку продуктивних сил як людини, так і регіону в цілому. Визначено поняття територіальної організації закладів загальної середньої освіти та оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти.

М. Kharchenko

ABSOLUTE AND RELATIVE PRODUCTIVE FORCES AND THE ROLE OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOLS IN THEIR DEVELOPMENT

Summary

The article generalizes theoretical approaches to the definition of productive forces. Distinguishing absolute from relative productive forces is offered. Core elements of absolute and relative productive forces are considered. Individuals are proved as absolute productive force and reflective copy of tangible and intangible objects in their mind is put as relative productive force. Phases of human development are studied. The role of secondary schools in human development, as the absolute productive force, is outlined. Specific features of secondary school influence on human development and regional economy are analyzed. The essence of territorial organization of secondary schools and the optimal territorial organization of secondary schools is represented.

№ 1 2016, стор. 118 - 122

Кількість переглядів: 1070

Відомості про авторів

М. О. Харченко

асистент кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

М. Kharchenko

assistant lecture of department of accounting and audit, National Mining University, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Харченко М. О. Абсолютні та відносні продуктивні сили та роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у їх розвитку . Економіка та держава. 2016. № 1. С. 118–122.

Kharchenko, М. (2016), “Absolute and relative productive forces and the role of territorial organization of secondary schools in their development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 118–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.