EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Т. П. Мінакова

Назад

УДК: 338.46:378

Т. П. Мінакова

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Проаналізовано останні тенденції функціонування вищих навчальних закладів України, проведено аналіз наукової літератури та діючого законодавства, що регулює освітню сферу. В умовах поширення ринкових відносин на вищі навчальні заклади освітня система трансформувалася в ринок освітніх послуг. Освітнім послугам притаманні певні специфічні риси та відмінності, що відрізняють їх від інших товарів. Особливості освітніх послуг проявляються у декількох аспектах: особливості споживачів освітніх послуг, особливості одержання освітніх послуг, особливості прояву результативності та корисного ефекту, особливі відносини між навчальними закладами, які є одночасно і конкурентами, і партнерами, особливості якості освітніх послуг, значний державний вплив та контроль, суспільна та соціальна значущість, особливості надання освітніх послуг, особливості купівлі/продажу освітніх послуг.

T. Minakova

PECULIARITIES OF EDUCATIONAL SERVICES IN MODERN CONDITIONS

Summary

Recent trends of functioning of educational institutions of Ukraine, the scientific literature and current legislation regulating the sphere of education are analyzed. With the spread of market relations in the universities educational system was transformed into a market of educational services. Educational services has certain specific features and differences that distinguish them from other goods. Peculiarities of the educational services are manifested in several ways: features of educational services consumers, especially obtaining educational services, peculiarities of the effectiveness and the beneficial effects, the special relationship between educational institutions, which are both competitors and partners, especially the quality of educational services, significant state influence and control, public and social importance, especially the provision of educational services, especially the purchase / sale of educational services.

№ 1 2016, стор. 112 - 117

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

Т. П. Мінакова

старший викладач кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків

T. Minakova

Senior lecturer of the management department, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" named after M.Ye. Zhukovskiy

Як цитувати статтю

Мінакова Т. П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 112–117.

Minakova, T. (2016), “Peculiarities of educational services in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 112–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.