EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА НОВИМИ НОРМАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Н. А. Лиско

Назад

УДК: 657:061.1

Н. А. Лиско

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА НОВИМИ НОРМАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Стаття присвячена науковому обгрунтуванню економічної сутності порядку організації бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах в умовах реформаційних перетворень їх нормативно-правової регламентації і організаційно-структурних змін. Автором використано норми Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі для опису базових правил побудови робочого плану рахунків, видозміни організаційної структури та форм організації обліку для вищих навчальних закладів з метою удосконалення роботи фінансово-бухгалтерських служб.

N. Lysko

THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO THE RULES OF NATIONAL REGULATIONS (STANDARDS) OF ACCOUNTING IN THE STATE SECTOR IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to definition of the economic content of accounting organization in higher education institutions according to the reformation of its legal changes and organization-structural changes through the use of a scientific approach. The authors used the norms of national regulations (standards) of accounting in the state sector to describe the basic rules for constructing the working plan of accounts, changes in the organizational structure and forms of organization of accounting for higher education institutions to improve the operation of financial and accounting services.

№ 1 2016, стор. 105 - 107

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

Н. А. Лиско

здобувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент аудитора ТОВ "Міжнародна аудиторська група", м. Київ

N. Lysko

p.g. student of accounting and auditing the economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko university, assistant auditing "International audit group"

Як цитувати статтю

Лиско Н. А. Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 105–107.

Lysko, N. (2016), “The organization of accounting in higher educational institutions to the rules of national regulations (standards) of accounting in the state sector in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 105–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.