EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Каменева

Назад

УДК: 338.2:658.2:669.0

Н. В. Каменева

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розкрито основні особливості управління еколого-економічною безпекою промислових підприємств, зокрема металургійного сектора. Відмічено, що однією з найважливіших проблем розвитку підприємств є знаходження розумного балансу між економічною діяльністю і розмірами забруднення навколишнього середовища, тому оцінка еколого-економічної безпеки діяльності підприємств набуває стратегічного значення для розвитку України.
Запропоновано відповідні концептуальні підходи щодо підвищення рівня еколого-економічної безпеки металургійного підприємства, що має особливу актуальність в умовах підготовки сучасних процесів європейської інтеграції. Доведено, що концептуальні підходи до управління еколого-економічною безпекою є основою для ухвалення ефективних управлінських рішень стосовно розвитку системи екологічного менеджменту металургійних підприємств, які повинні стати інструментом забезпечення балансу інтересів держави, потенційного інвестора і суспільства в цілому.

N. Kamenevа

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SAFETY OF METALLURGICAL ENTERPRISE

Summary

The paper sets out main features of the management of environmental and economic safety of industrial enterprise with the focus on the metallurgical sector. It is pointed out that finding a meaningful balance between economic activities and the scope of the concomitant environmental pollution is one of the most important problems related to the development of enterprises and, in this connection, the assessment of the environmental and economic safety of enterprises is of strategic importance for the development of Ukraine.
The relevant conceptual approaches to the increase in the level of the environmental and economic safety of metallurgical enterprises are proposed to deal with the current needs, in particular, those arising from European integration processes. It is demonstrated that the conceptual approaches to the management of environmental and economic safety set the basis for the effective decision-making in the field of environmental management system at metallurgical enterprises. Such approaches should serve as a tool of achieving the balance of interests of the state, potential investors, and the society as a whole.

№ 1 2016, стор. 97 - 100

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

Н. В. Каменева

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

N. Kamenevа

applicant at Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Каменева Н. В. Концептуальні підходи до управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 97–100.

Kamenevа, N. (2016), “Conceptual approaches to the management of environmental and economic safety of metallurgical enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 97–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.